TOP
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรมการปกครอง

cover-image

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรมการปกครอง
  • เพื่อให้บริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามารถยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเช่าที่พักจาก “กองทุนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์” ได้

วงเงินสินเชื่อ

พิจารณาตามจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการปกครอง

หลักประกัน

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านกิจการฮัจย์

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

  • ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 มกราคม 2563

ไอแบงก์ จับมือ บสย.ส่งเสริมมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

21 มกราคม 2563

ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

icon-noti 2