TOP

 

 

cover-image
เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ

เป็นบริการที่ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้า โดย ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารของผู้ซื้อได้ออก

cover-image
สินเชื่อเพื่อการค้ำการประกันในต่างประเทศ

เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการค้ำประกันในต่างประเทศกับผู้ต้องการขยายการลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศจากการขยายตัวทางธุรกิจการค้าและการลงทุนโลกโดยเฉพาะการค้ากา