TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

เติมเต็มความสุขเรื่องบ้าน...กับไอแบงก์

cover-image

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่/มือสอง
 • เพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อไถ่ถอนที่อยู่
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย

วงเงินสินเชื่อ

 • ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

หลักประกัน

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้า ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ ตึกแถว และกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ระยะเวลาผ่อนชำระ

3 - 35 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อ

อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาขอสินเชื่อ

อายุงาน

รายได้ (ต่อเดือน)

พนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ไม่เกิน 60 ปี

1 ปีขึ้นไป

ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

ไม่เกิน 70 ปี

1 ปีขึ้นไป

ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ไม่เกิน 70 ปี

2 ปีขึ้นไป

ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ไม่เกิน 70 ปี

จดทะเบียนการค้า/พาณิชย์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี อายุธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป

ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท

อัตรากำไร

ระยะเวลา

อัตรากำไร(ต่อปี)

ปีที่ 1

SPRL – 3.15%

ปีที่ 2

SPRL – 3.15%

ปีที่ 3

SPRL – 2.00%

 (อัตรากำไรที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา 20 ปี)

5.89%

หมายเหตุ

 1. กรณีทำ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี /ตลอดอายุสัญญา  หรือ ทำ MRTA/MLTA 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 15 ปี / ตลอดอายุสัญญา  ธนาคารลดอัตรากำไร 0.25% ลงจากตารางข้างต้น (เฉพาะปีแรก)

 2. SPRL ตามประกาศธนาคาร

 3. อัตรากำไรผ่อนชำระ(อัตรากำไรอ้างอิง) คือ อัตรากำไรที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุดสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 18% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรราคาขายและอัตรากำไรผ่อนชำระจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา 
 • ค่าประเมินหลักประกัน ตามประกาศธนาคารหรือตามที่บริษัทภายนอกเรียกเก็บ
 • ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคารค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศธนาคาร
 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี คิดค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา(Prepayment Fee) 2.00% ของเงินต้นคงเหลือ
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา(Prepayment Fee)
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และ/หรือ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล

เพื่อซื้อ/ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม /ไถ่ถอน / ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

เพื่อเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระสินเชื่อให้ธนาคาร

สินเชื่อรีไฟแนนซ์อัตรากำไรพิเศษ ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และสามารถเลือกชำระเฉพาะกำไรสูงสุด 1 ปี

แคมเปญสินเชื่อบ้านและสินเชื่ออเนกประสงค์ อัตรากำไรพิเศษ ฟรีค่าประเมิน

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 กันยายน 2566

ไอแบงก์ เดินหน้าออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม แก่ผู้ประสบภัยมูโนะ

หลังจากที่คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจลูกค้าและผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บพลุ ระเบิดที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

26 เมษายน 2566

กทท. จับมือ ไอแบงก์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร”

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรระหว่าง กทท. และไอแบงก์

27 มกราคม 2566

ไอแบงก์ ประกาศคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงเฉพาะลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจ้งประกาศปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ชั้นดีระหว่าง 0.10%-0.17% และคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยชั้นดีที่ 8.00% เท่าเดิม เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป