TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
จ้างวางแผน ผลิต และเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Communication)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร (ประเภทชุดเบญจรงค์) ประจำปี 2564
จัดจ้างผู้ให้บริการดูแลและเก็บเอกสารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการรับ-ส่ง เอกสาร (Messenger) ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ประจำปี 2564
จัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า ประกอบด้วยจดหมายติดตามทวงถาม ใบเสร็จรับเงินด้านสินเชื่อ และพิมพ์พับปิดผนึกอัตโนมัติพร้อมจัดส่งไปรษณีย์จดหมายแจ้งสถานะข้อมูลเครดิตลูกค้าสินเชื่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2563 สำหรับพนักงาน และลูกจ้างของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center จำนวน ๗ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องปฐมพยาบาล ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ และบริการทำความสะอาดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม และขยะติดเชื้อ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำหลังคา และปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2