TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลสอบราคา จัดจ้างรายงานประจำปี 2557 (ภาษาไทย) ครั้งที่ 2 สอบราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบริษัทจัดหาพนักงานบริการรักษาความสะอาด เพื่อให้บริการ สำนักงานสาขา สำนักงานเขต และสำนักงานภาค ในสังกัดสำนักงานภาคใต้ตอนล่าง ประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบริษัทจัดหาพนักงานบริการรักษาความสะอาด เพื่อให้บริการ สำนักงานสาขา สำนักงานเขต และสำนักงานภาค ในสังกัดสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบริษัททจัดหาพนักงานบริการรักษาความสะอาด เพื่อให้บริการ สำนักงานสาขา สำนักงานเขต และสำนักงานภาค ในสังกัดสำนักงานภาคนครหลวง กลางและตะวันออก ประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบริษัทจัดหาพนักงานบริการรักษาความสะอาด เพื่อให้บริการ สำนักงานสาขา สำนักงานเขต และสำนักงานภาค ในสังกัดสำนักงานภาคเหนือ ประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบรัทจัดหาพนักงานบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้บริการ สำนักงานสาขา สำนักงานเขต และสำนักงานภาคในสังกัดสำนักงานภาคใต้ตอนล่าง ประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบรัทจัดหาพนักงานบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้บริการ สำนักงานสาขา สำนักงานเขต และสำนักงานภาคในสังกัดสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบรัทจัดหาพนักงานบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้บริการ สำนักงานสาขา สำนักงานเขต และสำนักงานภาคในสังกัดสำนักงานภาคนครหลวงกลางและตะวันออก ประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบรัทจัดหาพนักงานบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้บริการ สำนักงานสาขา สำนักงานเขต และสำนักงานภาค ในสังกัดสำนักงานภาคเหนือ ประกวดราคา
ผลการสอบราคา จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ ตกแต่ง และดูแลกิจกรรมภายในบูธของธนาคารฯในงาน Money Expo 2015 ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,จังหวัดกรุงทพ,โคราช จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ รวม 4 แห่ง สอบราคา
icon-noti 2