TOP
background-image

15 มีนาคม 2560

ประกาศ

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ตามที่ ธนาคารได้ประกาศขอแจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ออกไปก่อนนั้น
บัดนี้คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


จึงขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารทราบโดยทั่วกัน

Like

0

Tags

icon-noti 2