TOP
background-image

3 ตุลาคม 2562

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
       เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะปิดให้บริการระบบ ATM /Prompt Pay ชั่วคราว

วันศุกร์ที่ 4 (เวลา 23.00 น.) - วันเสาร์ที่ 5 (07.00 น.) ตุลาคม 2562 รวมเวลา 8 ชั่วโมง

Like

0

Tags

icon-noti 2