TOP
ข่าวสารและกิจกรรม
cover-image
11 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดพิธีจับสลากหาผู้โชคดี เพื่อมอบแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี ให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ประจำปี 2564 จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 220,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,760,000 บาท

cover-image
12 เมษายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำสุดพิเศษให้พี่น้องมุสลิมเนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ด้วยโครงการเงินรับฝากประจำ “Ramadan 1442”

cover-image
10 มีนาคม 2564

พิธีฮัจย์ เป็น 1 ในมุขบัญญัติ 5 ประการสำคัญของพี่น้องมุสลิม ที่จะต้องใช้ความพร้อมในด้านร่างกาย ด้านการเงินและต้องปฏิบัติในพื้นที่ที่ถูกกำหนด ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต คือ ความฝันอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องมุสลิม บางท่านกัดฟันเก็บสะสมเงินมาค่อนครึ่งชีวิต เพื่อขอให้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยความศรัทธาอันเต็มเปี่ยม เพราะไม่มีผลตอบแทนใดๆ สำหรับฮัจย์ที่ถูกตอบรับจากองค์อัลลอฮ พระผู้เป็นเจ้าอันที่รักยิ่ง นอกจากสรวงสวรรค์เท่านั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเงินออมและเงื่อนไขและการจับสลากรางวัลแพกเกจฮัจย์ เพื่อส่งเสริมแรงปรารถนาในศาสนกิจอันยิ่งใหญ่

cover-image
25 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงนี้คงเป็นช่วงของผู้มีเงินได้ทั้งหลายกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร แต่สิทธิหนึ่งที่หลายคนมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจนักก็คือ สิทธิที่ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผลตอบแทนเงินฝากนั่นเอง วันนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้กัน

cover-image
11 พฤศจิกายน 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้าเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์ ปีที่ 6 มอบแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี 2565 ฟรี! จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 1,600,000 บาท

cover-image
23 กันยายน 2563

โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) มาตั้งแต่ปี 2548...

cover-image
21 กรกฎาคม 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ร่วมงานแถลงข่าว ลงนามความร่วมมือ

cover-image
24 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ สานต่อความดี ปีที่ 6 มอบสิทธิ์ลุ้นแพคเกจไปฮัจย์ฟรี! สำหรับลูกค้าเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์

icon-noti 2