TOP
background-image

7 พฤศจิกายน 2566

ช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยและประธานชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะรวม 17 คน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางการเงินอิสลาม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจให้เข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นสู่ความร่วมมือในระดับชาติต่อไป

cover-image

Like

1

Tags