TOP
background-image

7 กรกฎาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบน้ำดื่มไอแบงก์ จำนวน 480 ขวด แก่ผู้แทนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

cover-image
icon-noti 2