TOP
background-image
ข่าวสารและกิจกรรม

17 มกราคม 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการมอบคอมพิวเตอร์ 130 เครื่องในกิจกรรม “ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการปันน้ำใจ ให้โอกาส ตามแผนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบของที่ระลึกจากธนาคารไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งความสุขไปยังเด็ก ๆ อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนายเรือ ชุมชนดารุ้ลมุกิมอุปถัมภ์ โรงเรียนบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม โรงเรียนสุเหร่ายะวา ชุมชนบึงพระรามเก้า ศูนย์เยาวชนบางกะปิ โรงเรียนวัดคอลาด สาขาสถานีขนส่งสายใต้ ประกอบด้วย ชุมชนอัตตักวา โรงเรียนพึงรำลึก โรงเรียนสหบำรุงวิทยา โรงเรียนก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านสมเด็จ โรงเรียนระดิ่งหิน โรงเรียนมัสยิดดาริสลาม โรงเรียนสอนศาสนาอัตตักวา สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ประกอบด้วย โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สาขาถนนศรีนครินทร์ ประกอบด้วย โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนชุมทองอุปถัมภ์ โรงเรียนอ้ามานะฮ์ศึกษาศาสน์ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซีรอ โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง โรงเรียนสุเหร่าซีรอ โรงเรียนประสานสามัคคี โรงเรียนนูรุ้ลฮูดา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟะห์ลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
icon-noti 2