TOP
background-image

11 มีนาคม 2558

พิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 (8 มี.ค. 2558)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1436 ในการนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกันนี้ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการธนาคาร ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด พร้อมได้กล่าวถวายรายงานแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงเสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านได้ทรงตรัสถามถึงฐานะของธนาคารว่า “กิจการดีแล้วใช่ไหม” แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีความห่วงใยต่อธนาคารของเรา โดยมี ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษาธนาคาร (ด้านศาสนา) และคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมรับเสด็จฯ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรตินบีมูฮัมหมัด (ซ .ล.) ด้วยการเผยแพร่ชีวประวัติและพระจริยวัตรอันงดงามที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการ โดยในปีนี้ได้ใช้คำขวัญว่า “นบีมูฮำหมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้นำการพัฒนาคุณภาพฮาลาล ผู้รังสรรค์รากฐานงานวิทยาศาสตร์"

พิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 (9 มี.ค. 2558)

และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1436 โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกรรมการธนาคาร ผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และผู้นำศาสนา เข้าร่วมในพิธีปิดงาน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า

ซึ่งในพิธี นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ ได้กล่าวบนเวทีขณะที่กล่าวปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436 ว่า “ประธานไอแบงก์คนนี้ ผมเป็นคนเลือกมาเองครับเพื่อให้มาช่วยกันทำงาน” พร้อมกล่าวแนะนำประธานกรรมการธนาคารให้กับ ท่านจุฬาราชมนตรี ผู้นำศาสนา และคณะกรรมการกลางอิสลาม ว่า “คนนี้เป็นคนดีที่ผมเลือกเข้ามาทำงานเพื่อช่วยฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา ขอความร่วมมือให้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย”

โดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน (ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558) ไอแบงก์ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเพื่อส่งความสุขผ่านบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบของที่ระลึกแก่พี่น้องชาวมุสลิมที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีจุดบริการตู้กดเงินสด (ATM) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2