TOP
background-image

16 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุนนำผู้ประกอบการฮาลาลไทยเข้าร่วมในงาน "Myanmar International Franchise & SME Expo 2015" (ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อ่อง ทุน แซะ ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหภาพเมียนมาร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมเข้าเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการฮาลาลจากธนาคารอิสลามฯ โดยมี นายสัญญา ปรีชาศิลป์ ผู้จัดการบริหารส่วน CSR ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนธนาคารมอบของที่ระลึก พร้อมด้วย นายธิติ ศรีวรรณยศ เจ้าหน้าที่อาวุโส 2 ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ และผู้ประกอบการฮาลาลไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ Tatmadaw Hall เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการฮาลาลของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไทยได้เปิดตลาดสินค้าและบริการสู่ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การจับคู่ทางธุรกิจ และการสัมมนาโอกาสทางธุรกิจในระดับนานาชาติ เพื่อเปิดการค้าและการสนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาลไทยสู่ต่างแดน ภายใต้แนวคิด “Think Halal Business, Think I Bank” โดยการนำผู้ประกอบการฮาลาลไทย (ผลิตภัณฑ์ OTOPและ SMEs) เพื่อเข้าร่วมออกบูธแนะนำสินค้าและการบริการ ตลอดจนการขยายตลาดสินค้าของผู้ประกอบการฮาลาลภายในงานดังกล่าว ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของธนาคารที่พร้อมจะก้าวเดินไปกับธุรกิจฮาลาลไทยในอนาคต

"Think Halal Business, Think I Bank"

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2