TOP
background-image

25 มีนาคม 2558

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่น 2013 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISOทั่วโลก โดยมี ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตรจาก นาย ประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 23อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อวันที่ 24มีนาคม ที่ผ่านมา
การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่น 2013 นี้ จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านการให้บริการและรักษาความลับของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารมากยิ่งขึ้น

cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2