TOP
background-image

27 มีนาคม 2558

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “IBankร่วมนำพาธุรกิจฮาลาลไทย มุ่งไกลสู่ต่างแดน” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมศรีภู บูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งภายในงานสัมมนา มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากองค์กรศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารธนาคาร ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ

  1. อาจารย์สมาท เหตุหาก หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ“ประโยชน์และขั้นตอนการขอยื่นขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล”
  2. นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “โอกาสและตลาดการส่งออกของสินค้าฮาลาล”
  3. นายปภาณ อารียา และนายมาโนช แดงโกแมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการไอแบงก์ ทั้ง 2ท่าน ร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของไอแบงก์ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ”
  4. อ.สมยศ หวังอับดุลเลาะ หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่าสำหรับสินค้าฮาลาล”

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจร่วมงานรวม 51 ราย เพื่อรับฟังความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจฮาลาล พร้อมนำสินค้ามาแสดงภายในงานอีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชม โรงงานทรอปิคอล แคนนิ่ง ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “TCB”ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง และหอยลายกระป๋อง เป็นต้น โดยได้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลมากว่า 20 ปี และส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้า และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้เครื่องหมายฮาลาล รวมถึงเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจฮาลาลมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อีกด้วย

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2