TOP
background-image

3 มิถุนายน 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 58 ที่ผ่านมา ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ป้ายประวัติหมู่บ้านเกาะปันหยี" พร้อมด้วย นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตประธานกรรมการธนาคารอิสลามฯ พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ กรรมการกลางอิสลามฯ ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต และรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามฯ นายปกรณ์ แสงสาคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี และฮัจยีหนาน คหาปนะ ประธานจัดงานและจัดสร้างมัสยิดเกาะปันหยี เข้าร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติ ซึ่งสนับสนุนโดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ภายใต้กิจกรรมโครงการ “เรียนรู้อิสลามมิกแบงก์...ชุมชนมุสลิมแข็งแรง” ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนมัสยิดเกาะปันหยี โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารให้การต้อนรับ

จากนั้น ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ป้ายมัสยิดเกาะปันหยีดารุสสลาม” โดยภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน อาทิ นายประยูร รัตนเสนีย์ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอารีย์ วงศ์อารยะ พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ นายอนุมัติ อาหมัด กรรมการกลางอิสลามฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ นายปกรณ์ แสงสาคร นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฮัจยีอะหมัด และเยาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพังงา เป็นต้น โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและปาฐกถาพิเศษถึงพันธกิจของธนาคาร ในการเข้าถึงสังคมพี่น้องมุสลิม ผ่านกิจกรรม CSR ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีแขกผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศในพื้นที่ภาคใต้ รวมกว่า 2,000 คน

พร้อมกันนี้ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติมอบสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำพริกกุ้งเสียบ จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และมอบสัญญาสมาชิกตะกาฟุล โดยร่วมกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 3 ราย รวมจำนวนสัญญาหลักประกันตะกาฟุลมูลค่า 1,863,000 บาท

โครงการ “เรียนรู้อิสลามมิกแบงก์...ชุมชนมุสลิมแข็งแรง” ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนมัสยิดเกาะปันหยี จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนมุสลิมให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันของคนในท้องถิ่น โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำป้ายหมู่บ้านเกาะบันหยี และป้ายบอกทางทั่วบริเวณเกาะปันหยีรวม 12 จุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวมุสลิม และประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางเดินเท้าภายในบริเวณเกาะปันหยี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคาร ในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวให้กับดินแดนแห่งป่าเกาะแห่งนี้ ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2