TOP
background-image

11 มิถุนายน 2558

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคาร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม “งานเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน สร้างโอกาส สร้างความสุข ให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคใต้” พร้อมต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงาน ธนาคารได้จัดกิจกรรมคืนความสุข เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ และมุ่งสนับสนุนพัฒนากองทุนหมู่บ้านมุสลิมให้สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ มากมาย อาทิ

กิจกรรมที่ 1 การมอบคู่มือทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เพื่อ
เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการดำเนินธุรกรรมและบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้านได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา

กิจกรรมที่ 2 การมอบทุนเงินซะกาตตามศาสนบัญญัติ เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
(ซึ่งบุพการี เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมุสลิม) จำนวน 20 ทุน รวม 100,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 การมอบเงินรางวัลมูลค่า 180,000 บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ เพื่อสนับสนุน
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ แก่ นางซูไรดา เจะซาเมาะ สาขาปาลัส จ.ปัตตานี

กิจกรรมที่ 4 การออกบูธแนะนำ บริการ และสินเชื่อ ดังนี้

  • โครงการสินเชื่อรากหญ้า ibnak โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอยและอาชีพอิสระ
  • โครงการสินเชื่อเครื่องแต่งกายมุสลิม
  • โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายย่อย
  • โครงการสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจชุมชน และSMEs OTOP เป็นต้น

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมซีเอสปัตตานี เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2