TOP
background-image

18 กันยายน 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกว่าวบูหลัน และกระเช้าดอกไม้แก่ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในวาระเกษียณอายุราชการ โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และนายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ  กระทรวงการคลัง

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2