TOP
background-image
ข่าวสารและกิจกรรม

17 ธันวาคม 2563

นางสาวเกศรา ยางธิสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 2 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมส่งมอบเงินในบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ จ.นราธิวาส จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจนและเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563” โดยมี นายอภิสิทธิ์ เจ๊ะเด็ง ผู้จัดการสำนักเขตนราธิวาส พร้อมด้วยผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขานราธิวาสและสาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สาขานราธิวาส เมื่อเร็วๆนี้

โดยโครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจนและเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563 คณะอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติจัดสรรเงินในบัญชีซะกาตของธนาคารให้กับผู้ยากจากเป็นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 62 ราย และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 109 ราย

cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2