TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2021-11-23

หน่วยงาน

ฝ่ายกิจการสาขา 2

ตำแหน่ง

งานบริการลูกค้า 1 ตำแหน่ง

งานบริการลูกค้า

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ 
  • งานบริการฝาก – ถอนเงิน/ บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ/บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท/ การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 โทร. 085-488-3706
icon-noti 2