TOP
Promotion
Target group

ลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์ (เล่มไหนก็ได้ทั้ง V.1 หรือ V.2) ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หมด หากเงินฝากของลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

cover-image

บัญชีอัล ฮัจย์

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • สามารถถอนได้ 1 ครั้งต่อเดือน
  • รับผลตอบแทนทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม ที่สัดส่วน 10:90 (ลูกค้า:ธนาคาร)
  • )

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

กิจกรรมจับสลากเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์ เป็นกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกับธนาคารแล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์ลุ้นร้างวัลไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี! ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 12 รางวัล ๆ ละ 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท  

ระยะเวลาร่วมรายการ

  • ลูกค้าที่มีบัญชีแล้วร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2565
  • ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 1 สิงหาคม 2565
  •  

สอบถามรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขา หรือ โทร. iBank call Center 1302

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

4 July 2022

ไอแบงก์ อำนวยพรและส่งผู้โชคดีจาก “กิจกรรมจับสลากบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์” เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย และปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์

1 July 2022

ไอแบงก์ ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เที่ยวบินแรก ประจำปี 65 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.30 น. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

27 June 2022

ไอแบงก์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน… ตั้งแต่ต้นปี 2565 จ่ายผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดไว้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ปลูกฝังการออมด้วยบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน เงินฝากสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองต้องการออมเพื่ออนาคตลูกหลานและปลูกฝังให้รักการออมตั้งแต่เด็ก

icon-noti 2