TOP

 

 

cover-image
สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น ร้านค้า โรงงาน หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องจักร จากสถาบันการเงินอื่น

cover-image
สินเชื่อวงเงินทุนระยะยาว

เพื่อเป็นเงินทุนระยะยาวในการดำเนินงานในกิจการของลูกค้าที่ไม่ขัดหลักการศาสนาอิสลาม(ชะรีอะฮ์)

cover-image
สินเชื่อเพื่อก่อสร้างทรัพย์สิน

เพื่อลงทุนก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ทรัพย์สินถาวรสำหรับดำเนินกิจการที่ไม่ขัดหลักการศาสนาอิสลาม(ชะรีอะฮ์)

cover-image
สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

เพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการที่ไม่ขัดหลักการศาสนาอิสลาม(ชะรีอะฮ์) เช่น ซื้อโรงงานพร้อมเครื่องจักร

icon-noti 2