TOP

 

 

cover-image
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19 กองทุน กยศ.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

cover-image
โครงการสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ

cover-image
โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-creditors)

cover-image
มาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ (Refinance) และการรวมหนี้ (Debt Consolidation)

มาตรการรวมหนี้สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ เพื่อลดภาระการผ่อนชำระ

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

25 November 2021

ธปท.- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

5 October 2021

ไอแบงก์ แจงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ทั้งกลุ่มลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564

16 September 2021

ไอแบงก์ ขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจสู้โควิด

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจสำหรับลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ คิดอัตรากำไรพิเศษ 2% ต่อปี

icon-noti 2