TOP
News & Events
cover-image
20 March 2020

ไอแบงก์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกทบ.เข้มแข็ง

cover-image
12 March 2020

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า แบ่งเบาภาระช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมรับพิจารณาเป็นพิเศษหากลูกค้าประสบปัญหารุนแรง

cover-image
28 February 2020

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายธีระ ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจสาขาและปฏิบัติหน้าที่

cover-image
7 February 2020

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

cover-image
30 January 2020

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

cover-image
24 January 2020

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร พร้อมด้วย นายมาโนช แดงโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานบุคคลและธุรการ

cover-image
21 January 2020

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

cover-image
11 January 2018

ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

icon-noti 2