TOP
background-image
News & Activities

1 October 2021

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายธีระ ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการ    ผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์     ผู้จัดการสำนักงานเขตสงขลา และผู้จัดการศูนย์สงขลา ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศต.) มอบน้ำดื่มไอแบงก์ 600 ขวด พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง) โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือ เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือชาวมัสยิดบ้านเหนือ ชุมชนบ้านคูเต่าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ณ มัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

cover-image
icon-noti 2