TOP
background-image

27 September 2021

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นางพรทิพา โตวิชัย ผู้จัดการสำนักงานเขต 2 สำนักงานเขตสาทร พร้อมด้วยผู้จัดการบริหารสาขา สาขาราชบุรี มอบน้ำดื่มไอแบงก์ จำนวน 120 ขวด พร้อมด้วยข้าวสาร 100 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบป่วย      โควิด-19 แก่ 2 มัสยิดในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย
1.มัสยิดอัลมาดานี โดยมี อิหม่ามมนตรี สุภิญโญ เป็นผู้รับมอบ 2.มัสยิคสะมีย์อุลฮักก์ โดยมี อิหม่ามชาตรี  ณูรประธาน เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

cover-image
icon-noti 2