TOP
background-image

17 September 2021

เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม สร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของชุมชนสำคัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ชุมชนทุ่งครุ วิสหากิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ (กัมปงในดงปรือ) ซอยพุทธบูชา 36 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายธนาชิต ชุติกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุ่งครุ และอิหม่ามยงยุทธ หวังนิมิน อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ร่วมเป็นสักขีพยาน และ นายอารีย์ แก้วผลึก ประธานวิสากิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ ให้การต้อนรับ


โดยงานนี้ธนาคารจัดขึ้นตามพันธกิจของธนาคารในการเข้าถึงชุมชนมุสลิม และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ในการช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ได้เริ่มระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งมอบสิ่งที่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ กัมปงในดงปรือ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชานกรุงแห่งนี้ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและส่งเสริมการสร้างอาชีพ ได้แก่ อุปกรณ์ทำขนมทองม้วนนมแพะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากนมแพะที่ถือเป็นของดีของเด็ดในชุมชน และป้ายแนะนำสถานที่บนถนนสายหลักบริเวณปากซอยพุทธบูชา 36 จำนวน 2 ป้าย ตลอดจนป้ายต้อนรับแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 2 ป้าย ธนาคารได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนครั้งนี้เพราะเห็นว่าชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ มีความเข้มแข็งและมีความพยายามที่จะสร้างชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบล่องเรือเข้าสู่ไรผัก-ผลไม้ ฟาร์มแพะและสัมผัสกลิ่นอายของชุมชน ไปกิน เที่ยว ถ่ายรูปเช็คอินได้ในวันเดียว นอกจากนี้ ธนาคารยังได้นำเสนอ “โครงการชุมชนซื่อสัตย์” เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของพี่น้องมุสลิมรายย่อย (สัปปุรุษของมัสยิด) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินของระบบสถาบันการเงิน ที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วย ทั้งหมดนี้ธนาคารมุ่งหวังในการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป

 

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
icon-noti 2