TOP
background-image

22 May 2015

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ มุ่งหวังขยายฐานลูกค้ามุสลิม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธนาคาร

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งใช้หลักมุฎอเราะบะฮ์ หรือเป็นหลักการร่วมลงทุน โดยมุ่งหวังที่จะขยายฐานลูกค้ามุสลิมตามพันธกิจ และส่งเสริมให้ลูกค้ามุสลิมได้ออมเงินอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาหรือหลักการเงินชะรีอะฮ์ด้วย

ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล-ฮัจย์ เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า จำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล รางวัลละ 180,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 720,000 บาท โดยมอบเป็นแพ็กเกจเดินทางไปเข้าร่วมพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทั่วโลก โดยบัญชีเงินรับฝากอัล-ฮัจย์ มีเงื่อนไขในการเปิดบัญชีขั้นต่ำจำนวน500บาทขึ้นไป สามารถฝากได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกับธนาคาร ซึ่งเงินฝากอัล-ฮัจย์ นี้ เป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนทุก 6 เดือน

เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงินบัญชีอัล-ฮัจย์ ในการจัดกิจกรรมการจับสลากรางวัลในครั้งนี้ ธนาคารจึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ อรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและ ประธานคณะกรรมการดำเนินรายการและตัดสินฯโครงการส่งเสริมการตลาดและบัญชีอัลฮัจย์ ไอแบงก์ ดร.อณัส อมาตยกุล ที่ปรึกษาธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เป็นผู้จับสลากรางวัล โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ดร.วรวิทย์ บารู อดีตวุฒิสมาชิก และผู้แทนกรมการปกครอง รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยผลการจับสลากรางวัล ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัล และจะประกาศรายชื่อบนเว็บไซด์ของธนาคาร www.ibank.co.th โดยลูกค้าจะต้องติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากวันที่มีการจับสลากรางวัล ซึ่งหากไม่มีการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะให้สิทธิกับผู้ที่มีรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

หลังจากที่ธนาคารได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล-ฮัจย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมานี้ พบว่ามีลูกค้าให้ความสนใจมาฝากเงินในบัญชีอัล-ฮัจย์กับธนาคารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ เดือนเมษายน 2558 ธนาคารมีจำนวนบัญชีอัล-ฮัจย์ จำนวนทั้งสิ้น 5,800 บัญชี คิดเป็นยอดเงินฝากทั้งสิ้น 122 ล้านบาท โดยเชื่อมั่นว่าบัญชีอัล-ฮัจย์ จะได้รับความนิยมจากลูกค้ามุสลิมต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ธนาคารหวังว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้พี่น้องชาวมุสลิมได้เข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามุสลิมในการใช้บริการทางการเงินต่อไป นายมนต์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์ ดังนี้

นางบังอร การพงศรี สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นางอุไรวรรณ ชุมนุมพันธ์ สาขามาบุญครอง จ.กรุงเทพฯ
นายธนิต จุลพันธ์ สาขาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นางสาวซูไรดา เจาะซามะ สาขาปาลัส จ.ปัตตานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02-650-6999 ต่อ 5152-3 หรือ Call Center โทร 1302

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2