TOP
background-image

9 June 2015

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “I Bank ร่วมนำพาธุรกิจฮาลาลไทย มุ่งไกลสู่ต่างแดน” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ฮาลาล รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ให้เข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย กรอบระยะเวลาในการยื่นเรื่อง เพื่อให้การขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาลเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งตราฮาลาลนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของผู้ประกอบการว่า มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักการอิสลาม นอกจากนี้ ในการสัมมนายังเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการในด้านการตลาด และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายการตลาดให้กับสินค้าฮาลาลอีกด้วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากองค์กรศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารธนาคาร ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ

กิจกรรมที่ 1 อาจารย์สมยศ หวังอับดุลเลาะห์ หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ ตลอดจนกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการขอยื่นขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล”

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Workshop เรื่อง ขั้นตอนการยื่นขอเครื่องหมายฮาลาล โดย วิทยากร ทีมคณะตรวจรับรองฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร รวม 6 ท่าน ประกอบด้วย

อาจารย์อารี วงศ์บุญเกิด ประจำกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่ม 1
ดร.อำพล นะมิ ประจำกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่ม 2
ดร.จรูญ ลงสุวรรณ์ ประจำกลุ่มผลิตอาหาร กลุ่ม 3
น.ส.อาอิซะ จุนเด็น ประจำกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
นายสมชาย สุภาเรือง ประจำกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
นางสาวสุชาดา โพธิ์สวัสดิ์ ประจำกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและมิใช่อาหาร

กิจกรรมที่ 3 นายพงศ์กานต์ พรหมสาสน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายในหัวข้อ “โอกาสและตลาดการส่งออกของสินค้าฮาลาล”

กิจกรรมที่ 4 นายสมชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director ผู้ชนะเลิศด้านการออกแบบระดับโลก 3 ปีซ้อน บรรยายในหัวข้อ “Branding และ Packaging มีส่วนช่วยให้สินค้าของท่านประสบความสำเร็จได้อย่างไร”

กิจกรรมที่ 5  นายปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของไอแบงก์ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ”

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล ตลอดจนภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน รวม 67 ราย เพื่อรับฟังความรู้ และทำกิจกรรม Work shop พร้อมนำสินค้ามาแสดงภายในงาน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจฮาลาล ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Matching) ร่วมกันอีกด้วย

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2