TOP
background-image

17 November 2015

นายธีระ ยีโกบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย นายอุสมาน บัณฑูรอัมพา ผู้จัดการสำนักงานเขตปัตตานี และคณะเดินทางลงพื้นที่สำรวจเตรียมการจัดงานส่งมอบอาคารตาดีกานูรูลฮูดา บ้านบาเลาะ (ตามโครงการศูนย์พัฒนามนุษย์เฉลิมพระเกียรติฯ)โดยเข้าประชุมร่วมกับ นายชาฟีอี กอเนาะ ปลัดอำเภอสายบุรี นายอิสมาแอ บากา กำนัน ต.ปะเสยะวอ และนายอาแซ ยูโซะ อิหม่ามมัสยิดนูรูลฮูดาบาเลาะ พร้อมคณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษ พร้อมกันนี้ ทางคณะได้เดินทางแวะเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) ท่านวาเด็ง ปูเตะ พระสหายแห่งสายบุรี เพื่อขอพรให้กับท่าน ณ อาคารตาดีกา นูรูลฮูดา บ้านบาเลาะ (ตามโครงการศูนย์พัฒนามนุษย์เฉลิมพระเกียรติฯ) หมู่ที่ 5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อวันจันทร์ที 16 พฤศจิกายน 2558

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ตอบรับให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารตาดีกานูรุลฮูดาบ้านบาเลาะ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉลิมพระเกียรติฯ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่มีต่อพสกนิกรชาวสายบุรี โดยเฉพาะนายวาเด็ง ปูเตะ หรือ “พระสหายแห่งลุ่มน้ำสายบุรี” ผู้บริจาคที่ดิน 6ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ด้านจริยธรรมการเรียนศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม พหุวัฒนธรรม เพื่อความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ และเป็นศูนย์รวมฝึกทักษะอาชีพในชุมชนตามพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งธนาคารจะทำพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2