TOP
background-image

19 November 2015

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการธนาคาร และนายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ และอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมและพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดย  ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ได้กล่าวแนะนำแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของธนาคาร โดยวิธีการสร้างการเรียนรู้ด้านธุรกรรมทางการเงินอิสลามตามหลักชะรีอะฮ์ เพื่อให้กลุ่มพี่น้องชาวมุสลิม มีความเข้าใจ และมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารเพิ่มมากยิ่งขึ้น และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้สอบถามเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการหาพันธมิตรร่วมทุน ซึ่งธนาคารได้ให้การยืนยันว่า ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏได้รับการติดต่อ หรือมีผู้สนใจจากประเทศอิหร่าน ในการที่จะเข้ามาร่วมลงทุนเป็นพันธมิตรกับธนาคารแต่อย่างใด ณ ห้องรับรองธนาคารอิสลามฯ สำนักงานใหญ่

cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2