TOP
background-image

25 November 2015

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ธนาคารอิสลามและการบริหารทางการเงิน” โดย อาจารย์สมาน มาลีพันธุ์ ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมตรี และประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรนำโดย อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมตรี และผู้ชำนาญการทางด้านชะรีอะฮ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามตามหลักชะรีอะฮ์ พร้อมด้วย นางสาวจิตรา ซอหะซัน ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากและค่าธรรมเนียม และปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารอิสลาม” เพื่อประชาสัมพันธ์บริการและธุรกรรมทางการเงินของธนาคารโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ หนองจอก กรุงเทพฯ

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2