TOP
background-image
News & Events

21 January 2020

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ระหว่างกรมสรรพกรโดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนอีก 19 แห่ง ภายใต้เคมแปญ “SMEs โปรดี บัญชีเดียว” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ไอแบงก์ ได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Ibank Small SMEs เพื่อสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายเล็ก มีทั้งสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อการค้ำประกัน และสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งคิดอัตรากำไร ดังนี้

ประเภทสินเชื่อ

ปีที่ 1 - 3

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา

SPRL – 1%

SPRL – 0.50%

วงเงินหมุนเวียน

SPRR -0.50%

 

หมายเหตุ ปัจจุบัน SPRL =7.62% และ SPRR =8.37%

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Ibank Call Center 1302

cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2