TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-3-40 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,447,000
2,402,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-26.0 ไร่
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
850,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-31.5 ไร่
อำเภอ :สุไหงปาดี
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,450,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-65.7 ไร่
อำเภอ :เมืองระยอง
จังหวัด :ระยอง
ราคา
2,500,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :4-2-76.84 ไร่
อำเภอ :เมืองปัตตานี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
140,681,442
131,658,812
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-0-77.7 ไร่ (477.7 ตร.วา)
อำเภอ :ไม้แก่น
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,665,000
3,568,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-2-28.4 ไร่ (228.4 ตารางวา)
อำเภอ :เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :มหาสารคาม
ราคา
4,400,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-15 ไร่
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
1,950,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :3-3-23.50 ไร่
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
2,470,000
2,440,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :31.96 ตารางเมตร
อำเภอ :ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
ราคา
799,000
icon-noti 2