TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,140,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,130,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-49.8 ไร่
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
1,260,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-22.7 ไร่
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
2,400,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 2-0-59.0 ไร่
อำเภอ :เมืองขอนแก่น
จังหวัด :ขอนแก่น
ราคา
4,890,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-16.0 ไร่
อำเภอ :เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
ราคา
6,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-22.5 ไร่
อำเภอ :ละงู
จังหวัด :สตูล
ราคา
980,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-29.4 ไร่
อำเภอ :ท่าศาลา
จังหวัด :นครศรีธรรมราช
ราคา
2,200,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-33.1 ไร่
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
1,250,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-63.7 ไร่
อำเภอ :สันกำแพง
จังหวัด :เชียงใหม่
ราคา
2,650,000
icon-noti 2