TOP
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-0-45 ไร่ (45 ตร.วา)
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,400,000
1,348,500
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-2-77.9 ไร่ (227.9 ตารางวา)
อำเภอ :จะนะ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
6,140,000
5,999,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :35.1 ตร.วา
อำเภอ :เมืองขอนแก่น
จังหวัด :ขอนแก่น
ราคา
1,600,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :200 ตารางวา
อำเภอ :เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
7,028,000
6,957,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :2-3-87 ไร่
อำเภอ :เขตหนองจอก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
7,850,000
icon-noti 2