TOP
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-50.5 ไร่
อำเภอ :จะแนะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
860,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-30.3 ไร่
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
1,740,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-18.0 ไร่
อำเภอ :เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,930,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-60 ไร่
อำเภอ :โคกโพธิ์
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
9,200,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-0.40 ไร่
อำเภอ :รัตภูมิ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
3,074,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-02 ไร่
อำเภอ :เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
13,360,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21.4 ไร่
อำเภอ :เมืองอุดรธานี
จังหวัด :อุดรธานี
ราคา
5,200,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21.9 ไร่
อำเภอ :เมืองตรัง
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,350,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 50-0-0 ไร่
อำเภอ :ป่าติ้ว
จังหวัด :ยโสธร
ราคา
51,536,293
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-18 ไร่
อำเภอ :เกาะสมุย
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
3,000,000
icon-noti 2