TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-36.1 ไร่ (36.1 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
620,000
600,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-0-45 ไร่ (45 ตร.วา)
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,400,000
1,348,500
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-24.9 ไร่ (24.9 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
1,200,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-24.0 ไร่ (24 ตร.วา)
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,900,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-2-8.0 ไร่ (208 ตร.วา)
อำเภอ :ระแงะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,640,000
1,580,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-14.0 ไร่ (114 ตร.วา)
อำเภอ :เจาะไอร้อง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,130,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :1-1-87 ไร่ (587 ตารางวา)
อำเภอ :คลองท่อม
จังหวัด :กระบี่
ราคา
676,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-2-77.9 ไร่ (227.9 ตารางวา)
อำเภอ :จะนะ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
6,140,000
5,999,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :35.1 ตร.วา
อำเภอ :เมืองขอนแก่น
จังหวัด :ขอนแก่น
ราคา
1,600,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :200 ตารางวา
อำเภอ :เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
7,028,000
6,957,000
icon-noti 2