TOP
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :0-0-88.3 ไร่
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
565,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-23.9 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.7 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.7 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.8 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.8 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-24.6 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,000,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :2-0-50 ไร่
อำเภอ :เมืองภูเก็ต
จังหวัด :ภูเก็ต
ราคา
120,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-97.9 ไร่
อำเภอ :จะแนะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
930,000
774,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-45 ไร่ (45 ตร.วา)
อำเภอ :แว้ง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,600,000
icon-noti 2