TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-22.0 ไร่ (22 ตร.วา)
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,850,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-72.0 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
2,230,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :28.01 ตารางเมตร
อำเภอ :เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
1,148,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-57.0 ไร่
อำเภอ :เมืองกระบี่
จังหวัด :กระบี่
ราคา
2,250,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-13.9 ไร่
อำเภอ :กงหรา
จังหวัด :พัทลุง
ราคา
470,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-75.0 ไร่
อำเภอ :ยี่งอ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,220,000
1,180,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-2-43.7 ไร่
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
14,840,000
14,520,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :42.20 ตารางเมตร
อำเภอ :กะทู้
จังหวัด :ภูเก็ต
ราคา
3,590,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-26.6 ไร่
อำเภอ :รัตภูมิ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
2,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-23.4 ไร่
อำเภอ :สุไหงปาดี
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
800,000
icon-noti 2