TOP
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-20.9 ไร่
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
3,300,000
3,000,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-26.1 ไร่ (26.1 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
2,600,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-22.0 ไร่ (22 ตร.วา)
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
2,100,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-24.0 ไร่ (24 ตร.วา)
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,900,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :20 ตร. วา
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
2,700,000
2,500,000
icon-noti 2