TOP
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-22 ไร่
อำเภอ :สะเดา
จังหวัด :สงขลา
ราคา
5,200,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-16.0 ไร่
อำเภอ :เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
ราคา
6,000,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-29.4 ไร่
อำเภอ :ท่าศาลา
จังหวัด :นครศรีธรรมราช
ราคา
2,200,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-2-28.4 ไร่ (228.4 ตารางวา)
อำเภอ :เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :มหาสารคาม
ราคา
4,400,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-15 ไร่
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
1,950,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-26.6 ไร่
อำเภอ :รัตภูมิ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
2,000,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-45 ไร่ (45 ตร.วา)
อำเภอ :แว้ง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,600,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-38 ไร่
อำเภอ :ชัยบุรี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
2,700,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-20.9 ไร่
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
3,300,000
3,200,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-26.1 ไร่ (26.1 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
2,600,000
icon-noti 2