TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-28.8 ไร่ (28.8 ตร.วา)
อำเภอ :บางกล่ำ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-74 ไร่ (74 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :สุพรรณบุรี
ราคา
3,000,000
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :27-0-84 ไร่ (10,884 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
2,940,000
2,939,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-88.0 ไร่ (188 ตร.วา)
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
5,490,000
5,227,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-55.0 ไร่ (55 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
1,503,460
1,440,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-0-75 ไร่ (875 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
2,096,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-3-54.4 ไร่ (354.4 ตร.วา)
อำเภอ :ระแงะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,520,000
1,454,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :1-1-35.9 ไร่ (535.9 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองปัตตานี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
2,620,000
2,570,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-22.0 ไร่ (22 ตร.วา)
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
2,100,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-35.0 ไร่ (35 ตร.วา)
อำเภอ :เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
2,430,000
2,400,000
icon-noti 2