TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0--0-78.0 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
3,000,000
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :55-1-22.0 ไร่ (22,122 ตารางวา)
อำเภอ :สีคิ้ว
จังหวัด :นครราชสีมา
ราคา
33,351,200
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-55.0 ไร่
อำเภอ :สิงหนคร
จังหวัด :สงขลา
ราคา
684,000
673,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-2-55.4 ไร่
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
2,760,000
2,730,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-44.0 ไร่
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
1,750,000
1,720,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-19.7 ไร่
อำเภอ :เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :ฉะเชิงเทรา
ราคา
1,100,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :25.33 ตารางเมตร
อำเภอ :บางละมุง
จังหวัด :ชลบุรี
ราคา
1,568,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-38 ไร่
อำเภอ :ชัยบุรี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
2,700,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :2-0-85 ไร่
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
6,280,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-20.9 ไร่
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
3,300,000
3,200,000
icon-noti 2