TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-52.7 ไร่
อำเภอ :เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :พิษณุโลก
ราคา
3,300,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-40 ไร่
อำเภอ :เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :พิษณุโลก
ราคา
4,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,000,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 5-2-64 ไร่
อำเภอ :สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
ราคา
35,970,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-18 ไร่
อำเภอ :แม่สาย
จังหวัด :เชียงราย
ราคา
1,700,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-22 ไร่
อำเภอ :สะเดา
จังหวัด :สงขลา
ราคา
5,200,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-60 ไร่
อำเภอ :เจาะไอร้อง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,150,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-57 ไร่
อำเภอ :สุไหงโก-ลก
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,200,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21.5
อำเภอ :กระทุ่มแบน
จังหวัด :สมุทรสาคร
ราคา
2,350,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-36 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,700,000
icon-noti 2