TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-37.0 ไร่ (37 ตร.วา)
อำเภอ :จะนะ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,700,000
1,630,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-66.7 ไร่ (66.7 ตร.วา)
อำเภอ :มายอ
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
2,450,000
2,430,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-2-6.0 ไร่ (206 ตร.วา)
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
1,150,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :1-1-20 ไร่ (520 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,772,000
1,379,680
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-67.0 ไร่ (167 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
1,934,000
1,891,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-60.1 ไร่ (60.1 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองกระบี่
จังหวัด :กระบี่
ราคา
3,900,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-55.0 ไร่ (55.0 ตร.วา)
อำเภอ :ชะอำ
จังหวัด :เพชรบุรี
ราคา
2,400,000
2,130,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-51.0 ไร่ (51.0 ตร.วา)
อำเภอ :ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
ราคา
3,500,000
3,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-58.2 ไร่ (58.2 ตร.วา)
อำเภอ :เขตทุ่งครุ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
4,700,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-24.0 ไร่ (124ตร.วา)
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
2,412,000
2,332,000
icon-noti 2