TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :6-3-65.3 ไร่ (2,765 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
2,040,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-74 ไร่ (74 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :สุพรรณบุรี
ราคา
3,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :1-0-77.7 ไร่ (477.7 ตร.วา)
อำเภอ :ไม้แก่น
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,620,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-88.0 ไร่ (188 ตร.วา)
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
5,490,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-55.0 ไร่ (55 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
1,503,460
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-0-75 ไร่ (875 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
2,100,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-3-54.4 ไร่ (354.4 ตร.วา)
อำเภอ :ระแงะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,520,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :1-1-35.9 ไร่ (535.9 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองปัตตานี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
2,620,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-35.0 ไร่ (35 ตร.วา)
อำเภอ :เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
2,430,000
2,400,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-54.7 ไร่ (54.7 ตร.วา)
อำเภอ :เหนือคลอง
จังหวัด :กระบี่
ราคา
1,450,000
icon-noti 2