TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-94.0 ไร่
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,980,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-5.0 ไร่
อำเภอ :จะแนะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,460,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-09 ไร่
อำเภอ :เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :นครราชสีมา
ราคา
1,400,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-30.3 ไร่
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
1,740,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-0.40 ไร่
อำเภอ :รัตภูมิ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
3,074,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-52.7 ไร่
อำเภอ :เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :พิษณุโลก
ราคา
3,300,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-60 ไร่
อำเภอ :เจาะไอร้อง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,150,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-57 ไร่
อำเภอ :สุไหงโก-ลก
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,200,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-36 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,700,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-49.8 ไร่
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
1,260,000
icon-noti 2