TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
3,850,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
7,808,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 1-1-97 ไร่
อำเภอ :สะบ้าย้อย
จังหวัด :สงขลา
ราคา
2,110,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-2-20 ไร่
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
830,000
810,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 3-3-20 ไร่
อำเภอ :หนองจิก
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
762,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :-
อำเภอ :แว้ง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
6,156,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-50 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,300,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-14 ไร่
อำเภอ :แม่สาย
จังหวัด :เชียงราย
ราคา
2,900,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-3-37.0 ไร่
อำเภอ :จัตุรัส
จังหวัด :ชัยภูมิ
ราคา
6,491,000
6,162,000
icon-noti 2