TOP

รหัส : 61G006 - ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น และบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

รหัส
61G006
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น และบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
2669
เนื้อที่
0-1-07.0 ไร่ (107 ตารางวา)
ที่ตั้ง
ติดถนนสายตะโละพะรอ-สายบุรี (ทล.4060) บริเวณหลัก กม.ที่ 17+250 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
พิกัด
6.558821 101.533103
วันที่ประกาศ
22.12.2018
ราคา
1,900,000บาท
ราคาพิเศษ
1,830,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2