TOP

รหัส : 63F003 - ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ 0-2-6.0 ไร่ ถ.ท่าสาป-ลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

รหัส
63F003
รายละเอียด
ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ 0-2-6.0 ไร่ ถ.ท่าสาป-ลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
ประเภท
ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์
76600
เนื้อที่
0-2-6.0 ไร่ (206 ตร.วา)
ที่ตั้ง
ถนนสายท่าสาป-ลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
พิกัด
6.574094 101.202461
วันที่ประกาศ
02.12.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2